Apply Online
NTSE Stage-1 2017 Result KARNATAKA

NTSE Stage-1 2017 Result KARNATAKA

S. No. RESO Roll No. NTSE Roll No. Student Name Category State Study Centre
1 B1058154 241170230053 ADITI KRISHNAN GEN KARNATAKA BASE 
2 B1060263 241170250214 JYOTHIRMAYEE S GEN KARNATAKA BASE 
3 B1051742 241170211506 SATISH NIKHIL GEN KARNATAKA BASE 
4 B1056633 241170210798 KSHITIJ M BHAT GEN KARNATAKA BASE 
5 B1049229 241170210027 ABHIRAM M GEN KARNATAKA BASE 
6 B1067281 241170210914 MEDHA KOPPAM GEN KARNATAKA BASE 
7 B1059349 241170211390 S LIKHITH GEN KARNATAKA BASE 
8 B1047401 241170211361 RIYA SHUKLA GEN KARNATAKA BASE 
9 B1045092 241170211090 NITHIN G SHASTRY GEN KARNATAKA BASE 
10 B1057246 241170241521 SHUBHAPRADA K P GEN KARNATAKA BASE 
11 B1059505 241170211352 RISHI RAVINDRA GEN KARNATAKA BASE 
12 B1060749 241170211459 SAMHITHA PATIL GEN KARNATAKA BASE 
13 B1049910 241170211807 Suraj Jayakumar GEN KARNATAKA BASE 
14 B1058418 241170231397 Sushrut S Wate GEN KARNATAKA BASE 
15 B1058023 241170110659 SIRI M R GEN KARNATAKA BASE 
16 B1050431 241170140100 ANIRUDH MULLANGI GEN KARNATAKA BASE 
17 B1056606 241170120773 SAHANA RAMAMURTHY NAIK GEN KARNATAKA BASE 
18 B1048875 241170140022 ABHIRAM NAIR S V GEN KARNATAKA BASE 
19 B1049264 241170140516 MEGHA KATTIMANI SC KARNATAKA BASE 
20 B1050563 241170120367 K SREHA VISWANATHAN SC KARNATAKA BASE 
21 B1060894 241170241064 Nitin Rajshekar GEN KARNATAKA BASE 
22 B1049880 241172640036 AMOGH UMESH GEN KARNATAKA BASE 
23 B1048625 241172660046 ANANYA M GEN KARNATAKA BASE 
24 B1058234 241172650780 PAVAN C SHEKAR SC KARNATAKA BASE 
25 B1060138 241172640477 SIDDHARTH K RAMESH SC KARNATAKA BASE 
26 B1048634 241172660516 RUSHIL V SC KARNATAKA BASE 
27 B1049707 241172660363 MUHAMMAD MUAZ IQBAL GEN KARNATAKA BASE 
28 17601962 241171430330    ANNAPOORNA K PRABHU   KARNATAKA DLPD