Chat with Resonance

NTSE stage 1 Results 2011-12

NTSE Stage-1 Result 2011-12

Sr. No.RESO Roll No.Student NameStudy Centre
1 11400681JUHI MITTALKota
2 1070510AYUSH SHARMAKota
3 1070058AASHISH SINGHKota
4 1070384DIVYANSHU MITTALKota
5 11400075HARSHIT SHARMAKota
6 1070254NAMAN JAINKota
7 1070349PRANAV JAINKota
8 1070113SHIVAM MITTALKota
9 11400564SHLOK RATHORKota
10 11400250UDIT JAINKota
11 11400274ADITI CHAUDHARYKota
12 1070463KRATIKA BHAGTANIKota
13 1070459ABHAYJYOT SINGH GROVERKota
14 11400401SAUMYA MAHESHWARIKota
15 1070649ANCHAL SINGHKota
16 1070076M. TARUNKota
17 1072144SIKANDAR SHARMAKota
18 1070806ANANYA DAULTANIKota
19 11400034HARSHIT NYATIKota
20 1070446LAVISH VIJAYKota
21 11400779SHREYANSH GAUTAMKota
22 1070885MOHIT ANANDKota
23 11400266MOHIT JAINKota
24 11400012MRIDUL SHARMAKota
25 11400093SARTHAK SHARMAKota
26 11400725SHREY TANNAKota
27 11400616MANAN KASANAKota
28 11400611VIPIN MEENAKota
29 11400309PRATIBHA DHAWALKota
30 1070397MANISH MEENAKota
31 1070105PORUSH KUMAR YADAVKota
32 11400857LAVISH Kota
33 11402119ABHA GUPTAKota
34 11402080RAJAT KUMAR VERMAKota
35 1070425SWAPNIL GAURKota
36 11402192SUDHANSHU IYERKota
37 1072511ABHISHEK DASKota
38 1072538ANUJ GUPTAKota
39 1072523ARNAV ISHAANKota
40 11403028ASHISH GAUTAMKota
41 1072534KUNAL VARSHNEYKota
42 11403078PARAS MEHTAKota
43 11403079POOJA MEHTAKota
44 1072516SAKSHAM SRIVASTAVAKota
45 11403172SUNITA MEWALKota
46 11403008ROHAN KUMAR BUNKARKota
47 1072576AKSHAT MAHESHWARIKota
48 11425102SUPRIYA MAHESHWARIKota
49 12417902SAUMYA JALANJaipur
50 12417608RITIK GOYALJaipur
123

Total Page Visits =